Yoritomo Akira

Brother to Yoritomo Yua.

Description:
Bio:

Yoritomo Akira

Legend of the Five Rings: The Destroyers Kayetch